چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «یاسر قنبر لو» ثبت شده است


گله  از دست کسی  نیست

مقصر دل دیوانه ی ماست


"قیصر امین پور"


پ.ن :

آرام تر 

ببر 

دل

 ما  را 

شکستنی ست ...


" یاسر قنبرلو"


من فقط روزنامه ای بودم 

بین انبوهِ دسته بندی ها 


مرگ در صفحه ی حوادث بود 

زندگی در نیاز مندی ها !


" یاسر قنبر لو "