چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب با موضوع «سهراب سپهری» ثبت شده است

من چه سبزم امروز

۳۱
فروردين


من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هوشیار است

نکند اندوهی

سر رسد از پسِ کوه....


"سهراب سپهری "

عبور باید کرد

۳۰
فروردين


عبور باید کرد 

و هم نورد افق های دور باید شد 

و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد

عبور باید کرد

و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد


 "سهراب سپهری"


کجاست

جای

رسیدن

و

پهن کردن یک فرش و

بی خیال نشستن ...


"سهراب سپهری"

راز عشق

۲۵
آذر


راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی.

در حقیقت هیچکس نمی تواند مال کسی شود.

شریک زندگیت را با طناب نیاز، نبند.

گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب

استفاده کند...

 "جی. دونالد والترز"


پ.ن:

صدا کن مرا.

صدای تو خوب است.
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.


"سهراب سپهری "


پ.ن:

می خواهی کف دستت را بو کنم
ببینم بوی کدام گیاه کمیاب
در سرم می پیچد امروز ؟


"عباس معروفی"