چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «رضا احسان پور» ثبت شده است


چنان چشم و دمار از من در آورده است چشمانت

که از کرمانیان ، آقا محمد خان قاجاری


"رضا احسان پور "