چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب با موضوع «بیدل دهلوی» ثبت شده است


نوروز منی تو
با جان نو خریده به دیدارت می دوم
شکوفه هایِ تواَم من
به شورِ میوه شدن 
در هوای تو پر می کشم.

"شمس لنگرودی"

پ.ن1:
‏نشاط این بهارم 
بی گل رویت 
چه کار آید!؟
تو گر آیى،
طرب آید،
بهشت آید،
بهار آید ...

"بیدل دهلوی"

پ.ن2:

بهارِ من بُوَد آنگه

که یار مےآید ...


"هوشنگ ابتهاج"


چشم تو 

لایحه روشن آغاز بهار


طرح لبخند تو

پایان پریشانی ها


"قیصر امین پور"


پ.ن:

فردوس دل‌، اسیر خیال تو بودن است 

 عید نگاه‌، چشم به رویت‌ گشودن است 


"بیدل دهلوی"


ای باد خوش که از چمن عشق میرسی 

بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست 

در نور یار صورت خوبان همی نمود

دیدار یار و دیدن ایشانم آرزوست


"مولانا"


پ.ن:

ای نسیم، از کوی جانان میرسی

 آهسته باش! 


همرهت بوی بهاری هست 

و من دیوانه ام!


"بیدل دهلوی"
واجبِ شرعیِ عشقست سلامِ سرِ صبح

السلام ای همه ی عشق و مسلمانی من


"عالیه رجبی"


پ.ن : 

ندانم عشق را مذهب ولی 

هر کس که عاشق شد؛


مسلمان کافرش میخواند و 

کافر مسلمانش ...


" بیدل دهلوی " 


هر که خواهد 

شُبهه‌ای از هستیِ ما 

وا کِشَد


نامهٔ 

بی‌مطلبِ 

نَنْوشته عنوانیم ما...


"بیدل دهلوی"