چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «رویا ابراهیمی» ثبت شده است


ابرهایی که دراندیشه ی دریاهستند

بغض دارند ولی توی گلو میریزند

کوه من گریه نمی کردونمی دانستم 

کوه ها اشک ندارند فرو میریزند


"رویاابراهیمی"