چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «سارافراهانی» ثبت شده است


"دلم ساده ، دوست داشتن می خواهد"

دلم دوست داشتن می خواهد 

دلم ساده ، دوست داشتن می خواهد

از آن دوست داشتنها که 

اصلا به چشم نمی آید

مثل بازی با استخوان روی مچش

دست کشیدن روی رگ های برجسته ی دستش

بازی با موهای پشت گردنش

اتو کردن یقه ی پیراهنش

باز و بسته کردن ساعت دور مچش

ست کردن لباسهایش

هر بار بوکردن اَفتر شیوَش جلوی آینه

توی حمام از شامپوی او استفاده کردن

وقتی خوابست کنارش دراز کشیدن

و زل زدن به صورتش

اصلا اینکه او فیلم ببیند و تو او را دید بزنی

برایش میوه پوست بکنی

آجیل مغز کنی

لوسش کنی

و از وابستگی اش به خودت کیف کنی

یواشکی توی کیفش نامه ی عاشقانه بگذاری

قبل از رفتن

ابروهایش را با دست مرتب کنی

پیشانیش را ببوسی

و پشت پنجره دور شدنش را ببینی

و صبر کنی 

تا صدای پایش پشت در بیاید

و خودت را به خواب بزنی

اصلا خودت را به مریضی بزنی

که ببینی 

همین دوست داشتنهای ساده که حذف شود

چطور بیتاب میشود

و دلت غش کند

برای عاشقی اش


"سارا فراهانی"