چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «روجا چمنکار» ثبت شده است


اصلا به دیدنم نیا

دوستت دارم را توی گُل های سرخ نگذار

برایم نیاور 

اصلا به من

به ویلای خنده داری در جنوب فکر نکن !

سر درد نگیر

عصبی نشو

اصلا زنگِ دَر ، تلفن ، خواب ،

 خیال خلوتِ مرا نزن ...

این قدر نمک روی زخم من نپاش

اصلا نباش !


با این همه 

روزی اگر کنار بیراهه ای عجیب

حتی پیدایم کردی !

چیزی نگو

تعجب نکن !

حتما به دنبال تو آمده بودم ..."روجا چمنکار"