چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «مسعود محمد پور» ثبت شده است


خواستم در بکنم سیزدهم را، ناگه...

روسری از سر تو وا شد و بیچاره شدم


دست در سبزه وچشمم پی چشمان توبود

گره زلف تورا دیدم و آواره شدم...


"مسعود محمدپور"


 • رقص موهای تو در باد چنان زیبا بود
  گوییا داشت خدا خانه تکانی می کرد

  "مسعودمحمدپور"


 • خاطرات بهمن پنجاه وهفت تکرارشد
  روزهایی که دلم دربندآن دلدارشد

 • تاکه با موی شرابی عقل ودینم را ربود
  انقلاب از سررسید و روسری اجبار شد... 


 • "مسعود محمد پور"