چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «فرامرز عرب عامری» ثبت شده است


رج به رج

               هر بیت را

                                از روی چشمت ساختم

شعر هایم 

                دست بافت

                                   مهر بانی های توست...


"فرامرز عرب عامری"پ.ن:

- تا حالا از یه ارتفاعِ زیاد سقوط کردی؟

+ اوهوم. یه بار از چشماش افتادم...


"آنا جمشیدی "