چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «ناصر رعیت نواز» ثبت شده است


شهر در انتظار شب است

بانو

گل سرت را

باز کن


"ناصر رعیت نواز"