چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «طاهر جیناک» ثبت شده است


چادرت سر خوردو 

گیسویت 

کمی بیرون خزید

شیخ ما 

کج کرده راه و دامن ساقی گرفت


" مجید یغمائی"


پ.ن:

عشق

ناگهانی بود

اتفاق

وقت تماشا افتاد

یک روز

در هوای بارانی

باد

بی هوا

چادر از سرت انداخت

یک نگاه کافی بود

اتفاق، افتاد.


"طاهر جیناک "


برای من یک فنجان غروب

برای میهمان

یک فنجان پاییز بریز

لبسوز باشد

- باران؟

- ببارد اما ریز

- مطرب؟

- بیاید

آنکه دستی به جعد یار دارد نیز


"طاهر جیناک"