چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «قاسم صرافان» ثبت شده است

عطر تو

۱۹
بهمن


ماجرای مرا پایانی نبود

اگر عطر تو

از صندلی برنمی‌خاست

دستم را نمی‌گرفت

و به خیابان نمی‌برد.


"شمس لنگرودی"