چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «ناصر ندیمی» ثبت شده است


تنت، جمهوری مطلق

لبت، اصل دموکراسی!

دروغ مرد شاعر را

تو باید خوب بشناسی!

 

جنوب داغ من، با تو

شمال خوب تو، با من!

دو تا سگ بسته ای، وحشی

به چشمانت بگو، لطفا!

 

سیاسی میشوم این بار

به استبداد، بدبینم!

بدون طرح توجیهی

تو را اینطور میبینم!

 

تب دیکتاتوری داری

خود پینوشه در شیلی!

دلیل اتفاقات

شروع جنگ تحمیلی!

 

مخالف بودنم، حتمی ست

به نوعی بنده، چپ کوکم!

من از این بندر آرام

به تهران تو مشکوکم!

 

تو حزب الله لبنانی

و چشمان تو بیروت است!

تمام پاچه گیری ها

به سگ های تو مربوط است!

 

به ثبت رسمی محضر

تو قطعا، معتبر هستی!

فلسطین تو خواهم شد

اگر، اشغالگر هستی!

 

تو مثل فتح خرمشهر

تو شوق بوسه ای پنهان!

تویی خوشحالی بعد از

شکست حصر آبادان!

 

هوای داغ بندرکش

تو با من توی لنگرگاه!

شروع فتنه ای تازه

از آغوش تو؛ بسم الله ...

 

"ناصر ندیمی"