چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «امیر وجود» ثبت شده است


گاهى لازم است که نباشی

  • وقتى که فهمیدى کارت از دوست داشتن گذشته 

  • و قرار نیست هیچ اتفاق خاصى بیفتد.


  • "امیر وجود "