چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «نصرت رحمانی» ثبت شده است


وقتی میان بازوان تو

از عشق 

روئینه می شوم !

اسفندیارِ عاشقانِ جهانم ... 


"نصرت رحمانی"