چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «هوشنگ ابتهاج» ثبت شده است

آه ..!

هرگز صد عکس ،

پُر نخواهد کرد 

جای یک زمزمه ی ساکتِ پا را

 بر فرش ..


"هوشنگ ابتهاج"


نوروز منی تو
با جان نو خریده به دیدارت می دوم
شکوفه هایِ تواَم من
به شورِ میوه شدن 
در هوای تو پر می کشم.

"شمس لنگرودی"

پ.ن1:
‏نشاط این بهارم 
بی گل رویت 
چه کار آید!؟
تو گر آیى،
طرب آید،
بهشت آید،
بهار آید ...

"بیدل دهلوی"

پ.ن2:

بهارِ من بُوَد آنگه

که یار مےآید ...


"هوشنگ ابتهاج"


منطق چشم تو با فلسفه ام همخوان نیست 
قتل عمد و طلب عفو تناقض دارد ...


"ناشناس"


پ.ن : 

فتنه ی چشم تو چندان ره بیداد گرفت
که شکیب دل من دامن فریاد گرفت


"هوشنگ ابتهاج "