چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «مهدی اخوان ثالث» ثبت شده است


‏مولانا یه جوری عاشقی کرده که مابقی عشقا مسخره بنظر میرسه

ﺧﻨﮏ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺩﺭﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

ﺑﻪ «ﺩﻭ» ﻧﻘﺶ ﻭ ﺑﻪ «ﺩﻭ»ﺻﻮﺭﺕ،

ﺑﻪ «یکی» ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ


پ.ن:

هرکسی یک دلبر جانانه دارد 

من «تو» را 


"اخوان ثالث"

سالِ بهتر

۲۸
اسفندمی دهم

خود

را

نویدِ

سالِ

بهتر


سالهاست !


"اخوان ثالث "


پ.ن:

من امیدم را در یاس یافتم

مهتابم را در شب

عشقم را در سال بد یافتم


"احمد شاملو"

دل یار

۲۸
آبان

 


لطفی کن و

در خلوت محزون من ای دوست

آرام و قرار

دل دیوانه ی من باش.

 

"اخوان ثالث"


پ.ن : 

در من
دیوانه ای جا مانده
که دست از 
دوست داشتنت بر نمی‌دارد!
با تو قدم می‌زند
حرف می‌زند
می‌خندد
شعر می‌خواند
قهوه می‌خورد
فقط نمی‌تواند
در آغوش بگیردت ...
به گمانم
همین بی آغوشی
او را
خواهد کشت ...

"مریم قهرمانلو"


دل یار