چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «سیمین بهبهانی» ثبت شده است


گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو،نیست بگو، راست بگو


" مولانا"


پ.ن:

با آن همه دلداده دلبسته ی ما شد 

 ای من به فدای دل دیوانه پسندش


" سیمین بهبهانی "


شهابِ یاد تو در

آسمانِ خاطر من

پیاپی از همه سو 

خطِّ زر کشید

 بیا!


"سیمین بهبهانی"