چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پرویز صادقی» ثبت شده است


تو که یادت نمیاید

 اما من خوب یادم هست

قرار بود عاشقانه ترین صدای ساختمان از واحد ما بیاید،

وقتی تو فنجان قهوه ام را هم میزنی...


"سحر رستگار "


پ.ن:

تو

لحظه های ماندگار منی

میان عمری

که به یاد نمی آورم !


"پرویز صادقی"