چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «علیرضا روشن» ثبت شده است


به کدامین پیامبر ایمان آورم؟

که خدایش

تو را به من بدهد!


"مجید عبیات"


پ.ن:

روزِ زندگی

در هیچ تقویمی نیست

 

."علیرضا روشن"


در شهر تو هرچیز دهد مزه‌ی باده...

انگور٬ رطب٬ یا که همین چایی ‌ساده


"عبدالحسین موسوی"


پ.ن1:

بارهای بار 

همان استکان 

همان چای 

همان آهنگ 

همان بغض 

ولی بدون تو 

دق کردن هم نچسبید ...


" حمید سیفی" 


پ.ن2:

‌ خستگی را

آغوشِ تو در می کند

وقتی نیستی

عجالتاً چای می خوریم

چه کنیم؟!


"علیرضا روشن"


تنهایی

از مماس با پوستت آغاز می شود

جز تو

همه از تو دورند


"علیرضا روشن"