چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «نظامی» ثبت شده است


مرا
  • تا دل بود
    دلبر تو باشی...


  • "نظامی"


پ.ن :
جایی که تو باشی، 
خبر از خویشتنم نیست...


"شفیعی کدکنی"