چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «الینا نریمان» ثبت شده است

فوت شان کن

۱۸
بهمن


شمع ها بی صدا

روی نخستین گریه ها 

چک چک  می سوزند ...

فوت شان کن ، 

جانِ جهان در تو شعله ور است !

کافى نیست ...؟


"الینانریمان"