چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «احسان افشاری» ثبت شده است


  • باروت نَه،
    با فوت ویرانم...
    از لای آجرها نگاهم کن...!


  • "احسان افشاری"