چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «امیر محمد مصطفی زاده» ثبت شده است

نگاهِ تو

۲۲
آذر


من به هوای ِ نفس هایت آلوده ام 

من به نگاهِ تو 

که نگاهت را 

رها می کنی 

آلوده ام .... 

رهایت می شوم 

زیباتر نگاهم کن 

با شروع چشمهایت 

دوباره بهشت میشود ...


"امیر محمد مصطفی زاده "