چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «سید مهدی موسوی» ثبت شده است


حس کن مرا

                    در «دوستت دارم» در ِ گوشت 

حس کن مرا

                     در شیطنت هایم در آغوشت! 

حس کن مرا

                    و ذوب شو در داغی دستم 

بگذار تا دنیا بداند

                           «هستی» و «هستم»


"سید مهدی موسوی"


برف تویی 

چتر تویی 

بارش هر ابر تویی 

گرم نگه دار مرا ...


" طاهر جلیلی " 


پ.ن1 : 

من سردم است

و این هیچ ربطی به فروغ و آفتاب ندارد !

دست های خالی از دست تو را

هر کجای این تن بپوشانم ،

زمستان است . . .


"یاور مهدی پور"


پ.ن2: 

بعد از تو 

فصلی هست 

به اسم زمستانتر !


" سید مهدی موسو ی"


دلم گرفته و میخواهمت 
چه کار کنم ؟ 
که از خودم که تویی 
تا کجا فرار کنم ؟

"سید مهدی موسوی "