چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «بیژن جلالی» ثبت شده است


شعر از آنجا شروع 

می شود

که همه چیز تمام 

می شود.

                                 

"بیژن جلالی"