چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «مرجان ظریفی» ثبت شده است


می گویند همین جور الک الکی دعا نکنید. 

اول کمی به عواقبش فکر کنید! 

یک وقت ملائکه ای رد می شود و آمین می گوید!

یک روز همین جوری از دهانم پرید و گفتم:

 کاش یک نفر آنقدر مرا دوست می داشت تا توی عشق خفه می شدم!

نمی دانم کدام ملائکه رد شد؛ ولی من از خفگی مُردم!!!


"مرجان ظریفی "