چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «کاظم بهمنی» ثبت شده است


حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید
بفرستند رفیقان به تو این بندش را:

منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر 
لای موهای تو گم کرد خداوندش را

"کاظم بهمنی"

تو ماه بودی و

۱۰
اسفند


تو ماه بودی و

بوسیدنت  نمی دانی…

چه ساده

داشت مرا هم بلند قد می کرد..."کاظم بهمنی"


از رقیبان کمین کرده عقب می ماند

 هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را

 

"کاظم بهمنی"