چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «ساره دستاران» ثبت شده است


چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم

تمبر و پاکت هم هست

و یک عالمه حرف

کاش کسی جایی منتظرم بود


"ساره دستاران"


چیزی از دریا

در صدف‌ها جا مانده

چیزی از تو

در من


چیزی از صدای تو در گوشم

چیزی از تصویر تو در نگاهم

چیزی از بوی تو در هوا


به هم می‌کوبند موج‌ها

درون صدف‌ها

درون سینه‌ی من ..


"ساره دستاران"