چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «جبران خلیل جبران» ثبت شده است


و آنی را که دوست داری
نصف دیگر تو نیست!
این تویی اما جایی دگر ...

"جبران خلیل جبران "