چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «ناصر پروانی» ثبت شده است


موی تـو آشـفـتـه و 

حـالِ دلِ مـن هـم خـراب 

 

چون ریاضی 

اجتماعِ این دو منفی 

مثبت است..!


"ناصرپروانی"


گاهی برایم اخم کن

چین و چروکت محشریست

هم موج دریا

هم کویر

اعجازِ پیشانی توست !


"ناصر پروانی"